Paa Kwesi Yanful Kwesithethird.jpg

My work

I’ve curated some of my favorite work here. Everything na double-double oh.

 
 
ashtin kwesithethird paa kwesi yanful

the magnolia garden

ashtin ellis, 2019

 
lrm1541.jpg

shot for the fruit, 2019

 
ashtin kwesithethird paa kwesi yanful

ashtin ellis, 2019.

 
Paa Kwesi Yanful Kwesithethird.jpg

the process for portraitnoire

cindy chesumbai, 2018